СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА
       Човекът винаги е бил пленен от нощното небе и от движенията на Слънцето, Луната и другите обекти, наречени от гърците plantai("скитници") и които ние наричаме планети.
       Слънцето и Луната са били важни за определяне на календара или за навигация.
       Планетите от своя страна са важни за астрологията, за вярата, обхванала целият античен свят, че по позицията на планетите в небето могат да се предсказват важни събития.
За да продължиш напред, избери обект от картинката!